Nagoya Japanisches Restaurant Sushi Grill

Hohenzollernring 94 50672 Köln Telefon: 0221 / 168 232 99 info@nagoya-cologne.com

Mo. – Sa. 12:00 – 16:00 Uhr / p.P. 16,90 € Mo. – So. 16:00 – 22:00 Uhr / p.P. 27,90 €             So. 16:00 – 22:00 Uhr / p.P. 27,90 €